Scroll Top
Kooste vuoden 2005 toiminnasta

Kooste vuoden 2005 toiminnasta

Toimintavuonna 2005  jäsentilaisuuksia järjestettiin perinteiseen tapaan seitsemän. Toimintavuotta sävytti voimakkaasti 100-vuotisjuhlan valmistelu. Yhdistyksen historiikki valmistui kirjoittajanaan FM Juha Vahe. Kirjoitustyötä tuki yhdistyksen nimeämä historiatoimikunta, johon kuuluivat  Paula Palmroth, Arto Suominen, Tapio Reponen, Ilpo Siro, Tarmo Lieskivi ja Arja Lemmetyinen. Ohjelmatoimikunta kokoontui yhteensä 10 kertaa valmistellessaan juhlallisuuksia. Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat Paula Palmroth, Arto Suominen, Tapio Reponen, Ilpo Siro, Ulla Hakala, Leo Kjisik ja Arja Lemmetyinen. Myös johtokunta kokoontui tavallista useammin.

Hartela Oy

Toimintavuosi aloitettiin 18.1.2005  vierailemalla Hartela Oy:ssä. Hartela Oy on johtava ja arvostettu rakentaja Länsi-Suomessa; uusien asuntoalueiden kokonaisvaltainen rakentaja, merkittävien liike- ja teollisuusrakennusten sekä mittavien peruskorjaus- ja saneerauskohteiden toteuttaja. Vankka ammattitaito, monella rakentamisen alueella saatu tekninen etumatka sekä henkilökunnan vähäinen vaihtuvuus ovat Hartela Oy:n menestymisen avaintekijöitä.

Turun Liikemiesyhdistyksen vierailua isännöivät  Hartela Kiinteistömyynti Oy:n toimitusjohtaja Hanna Kuusniemi ja Hartela Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hartela, joka esitteli yritystä ja kertoi kiinnostavasta rakennusalan innovaatiosta, Kide-rakentamisesta. Kide-rakentaminen perustuu siihen, että asukkaat voivat jo varhaisessa rakentamisvaiheessa vaikuttaa entistä enemmän asunnon materiaali- ja muihin sisustusratkaisuihin. Asiakkaan on mahdollista valita erilaisia vaihtoehtoja virtuaalisesta ”moduulipankista” ja yhdistellä näitä osia eri tavalla tutustuakseen erilaisiin kokonaisuuksiin. Illan päätteeksi nautittiin isäntäväen tarjoama maukas iltapala Hartela Oy:n upeasti restauroidussa toimistohuoneistossa.

Kevätkokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 31.3.2005 Auraviihde Oy:n toimitiloissa.

Sääntömääräisinä vuosikokousasioina vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös  vuodelta 2004 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Kokouksen jälkeen Auraviihde Oy:n varatoimitusjohtaja Henri Kulmalakertoi isänsä, toimitusjohtaja Seppo Kulmalan vuonna 1972 perustaman ohjelmapalveluyrityksen vaiheista värikkäästi ja vuorovaikutteisesti, vastaten kuulijoiden esittämiin lukuisiin kysymyksiin.

Viihteenkin taloudessa on kysymys kilpailusta yhä vaativampien kuluttajien vapaa-ajan käytöstä. Ohjelmatoimiston rooli on ajan myötä muuttunut – nykyään palveluja suunnitellaan entistä enemmän yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ohjelmatoimistosta on tullut sisällöntuottaja ennen muuta. Television ja muun median vaikutuksesta artistien kiertonopeus on kasvanut.

Illan päätteeksi nautittiin Auraviihde Oy:n tarjoamaa iltapalaa.

Kevätretki Paraisille

Yhdistys järjesti jäsenilleen 25.5.2005 Paraisille suuntautuvan avec-tilaisuuden, jossa tutustuttiin ensin  Airiston vapaa-ajanasumisen messualueeseen opastetulla kiertokävelyllä. Suomen Asuntomessut ja Paraisten kaupunki järjestivät loma-asuntomessut vuonna 2005 Paraisilla. Messut järjestettiin   ensi kertaa meren rannalla, kauniissa saaristossa, Saaristomeren läheisyydessä. Paikka oli Airiston Sandviken, joka sijaitsee 13 km Paraisten keskustasta, Airiston matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä ja aivan Airistonselän tuntumassa. Messualue sijaitsi luonnonkauniilla paikalla etelärinteessä.

Messualueeseen tutustumisen jälkeen kokoonnuttiin Paraisten kaupungintaloon Paraisten kaupungin vieraina. Tervetuliaissanojen jälkeen kaupunginjohtaja Folke Öhman kertoi Paraisista kehittyvänä  kohtauspaikkana. Illan aikana saimme nauttia runsaasta cocktailpöydästä. Tilaisuuteen osallistui 108 yhdistyksen jäsentä puolisoineen.

Suomen Liikemies-Yhdistyksen vieraina

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 31.3.2005 Auraviihde Oy:n toimitiloissa.

Sääntömääräisinä vuosikokousasioina vahvistettiin yhdistyksen tilinpäätös  vuodelta 2004 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Kokouksen jälkeen Auraviihde Oy:n varatoimitusjohtaja Henri Kulmalakertoi isänsä, toimitusjohtaja Seppo Kulmalan vuonna 1972 perustaman ohjelmapalveluyrityksen vaiheista värikkäästi ja vuorovaikutteisesti, vastaten kuulijoiden esittämiin lukuisiin kysymyksiin.

Viihteenkin taloudessa on kysymys kilpailusta yhä vaativampien kuluttajien vapaa-ajan käytöstä. Ohjelmatoimiston rooli on ajan myötä muuttunut – nykyään palveluja suunnitellaan entistä enemmän yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ohjelmatoimistosta on tullut sisällöntuottaja ennen muuta. Television ja muun median vaikutuksesta artistien kiertonopeus on kasvanut.

Illan päätteeksi nautittiin Auraviihde Oy:n tarjoamaa iltapalaa.

Syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin  10.10.2005  Turun Seudun Osuuspankissa.

Vuosikokous kannatti toimitusjohtaja Paula Palmrothin jatkamista yhdistyksen puheenjohtajana ja  KTT, dosentti Arto Suominen varapuheenjohtajana. Erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet: Pekka Jousi, Keijo Ketonen, Hannu Merikallio ja Rauno Virtanen valittiin uudelleen valittiin uudelleen.

Puheenjohtaja Paula Palmroth esitti johtokunnan ehdotuksen 100-vuotisjuhlarahaston (100 000 €) perustamisesta Liikesivistys-
rahaston yhteyteen sekä 10 000 € lahjoituksesta Turun kauppa-
korkeakoululle ja 4 000 € lahjoituksesta Liikesivistys-
rahastolle  heti jaettavaksi apurahaksi kauppatieteelliseen tutkimukseen. Osallistujat kannattivat yksimielisesti sekä rahaston perustamista että budjetin hyväksymistä.

Kokouksen jälkeen Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Risto Korpela kohotti maljan yhdistyksen historialliselle päätökselle juhlarahaston perustamisesta. Lähes 100-vuotiaan yhdistyksen syyskokous sopi hyvin pidettäväksi saman ikäisen Turun Seudun Osuuspankin tiloissa. Toimitusjohtaja kertoi vastikään tehdystä historiallisen suuresta yrityskaupasta, jonka molemmat osapuolet, isäntäpankkimme ostajana ja vakuutusyhtiö Pohjola oston kohteena, ovat kotimaisia yrityksiä. Toisen puheenvuoron käytti OP-ryhmän pääanalyytikko Timo Lindholm, jonka aiheena oli ajankohtainen kysymys, ovatko matalat korot pysyviä. Loppuanalyysissaan Lindholm oli taipuvainen näkemään matalat korot maassamme ja yleensäkin euroalueella suhteellisen pysyvänä ilmiönä ainakin muutaman lähivuoden ajan.

Ajankohtaisfoorumi

Turun Liikemiesyhdistyksen vuotuinen ajankohtaisfoorumi pidettiin  21.11.2006 TS-Yhtymässä. Puheenjohtaja Mikko Ketonen lausui avaussanat ja kertoi illan teemasta, media-alasta johtamansa yrityksen näkökulmasta.  Illan toisen puheen-
vuoron käytti Turun kauppakorkea-
koulun rehtori Tapio Reponen, jonka otsikkona oli Viestintäla ja kilpailu. Keskustelu jatkui vielä runsaan iltapalan äärellä TS-Yhtymän upeassa talvipuutarhassa.

Syksyn päätteeksi jäsenistö kutsutiin perinteiseen tapaan Tuomasmessuun sunnuntaina 18.12.2005 klo 18.00.