Scroll Top
Lipun vihkimis- ja naulaustilaisuus

Lipun vihkimis- ja naulaustilaisuus

Juhlavuosi 2006 päättyi arvokkaalla tavalla 7.12.2006 yhdistyksen oman, uuden lipun vihkimis- ja naulaustilaisuuteen Turun Akatemiatalolla.

Lipunvalmistustyötä samoin kuin tilaisuuden suunnittelua koordinoi puheenjohtajan lisäksi Veteraaniliiton toiminnanjohtaja Osmo Suominen, jolla on alueesta runsaasti kokemusta.  Paula Palmroth johti toimikuntaa, joka osallistui suunnitteluun. Lipun rahoittajan, Matti Koivurinta ‑säätiön, edustajana toimikuntaan kuului kauppaneuvos Matti Koivurinta, jonka aloitteesta koko hanke lähti liikkeelle. Muut toimikunnan jäsenet olivat Arto Suominen ja Arja Lemmetyinen sihteerinä. Lipun valmisti alkuperäisen 1950-luvun piirrosmallin mukaan, ns. aplikointitekniikalla liikkeenharjoittaja Irmeli Bergring ja kullatun nupin teollinen muotoilija Jussi Pellikka. Puinen tanko tehtiin Helsingin lipputehtaassa. Osmo Suominen vastasi osien yhteensopivuudesta.

Osmo Suominen ja Paula Palmroth laativat listan lipun naulaajista ja naulojen nimistä. Naulaajina olivat lahjoittajan, Matti Koivurinta -säätiön, Turun kaupungin, Turun kauppakorkeakoulun ja Suomen Liikemies-Yhdistyksen edustajat. Lipputoimikunnalla ja lipuntekijällä on myös nimikkonaulansa. Yhdistyksen puolesta naulaajina toimivat kunniajäsenet, johtokunta ja toiminnanjohtaja sekä jäsenistön edustajat.

Naulaukseen ja lipun luovutukseen pyydettiin avustamaan kolme yhdistyksen jäsentä, joista Jarkko Ruohola luki naulaussanat ja kutsui naulaajat paikalle. Ulla Hakalan tehtävänä oli ojentaa vasara naulaajille ja toimia lipunsiunauksen ajan lipun vartijana seisten sen vieressä. Juulia Räikkönen puolestaan valvoi lippukirjan allekirjoittamista. Suomen Lipun airueina toimivat Riikka Hakala ja Janne Mäkiö.

Kun kaikki naulaajat olivat lyöneet nimikkonaulansa lippuun, sen siunasi kirkkoherra Lasse Vahtola. Siunauspuheessaan kirkkoherra Vahtola korosti, miten yhdistykselle lippu merkitsee yhteistä näkyä ja sen ympärille kehittynyttä, vakiintunutta ja erilaisia ihmisiä yhdistävää toimintaa. ”Sen tärkein voimavara on ollut ja on edelleen monipuolinen ja aktiivinen jäsenkunta”. Kun lippu oli siunattu, kauppaneuvos Matti Koivurinta luovutti sen luovutuspuheen jälkeen puheenjohtaja Paula Palmrothille.

Illan päätteeksi kokoonnuttiin runsaan buffé-tarjoilun ääreen. Orkesterina toimi Turun Metsänkävijöiden soittokunta.Valokuvaajana oli Timo Jakonen. Paikalla oli myös mm. Turku TV:n kuvaaja ja naulaustilaisuudesta uutisoitiin lisäksi myös Turun Sanomien Extra-liitteessä.