Scroll Top
Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous 2006

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin teollisuusneuvos Ari Elo ja sihteeriksi Arja Lemmetyinen. Pöytäkirjantarkastajina olivat ekonomi Mikko Karlson ja diplomiekonomi Tor-Erik Schoulz. Puheenjohtajana toiminut Paula Palmroth oli ilmoittanut haluavansa luopua puheenjohtajuudesta.  Perustelunaan hän oli esittänyt, että vaihtuvuus yhdistyksen luottamustehtävissä on hyvä asia. Paula Palmroth oli ilmoittanut olevansa käytettävissä johtokunnan jäseneksi. Yhdistyksen johtokunta esitti hänen seuraajakseen Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtajaa Risto Korpelaa. Syyskokous kannatti yksimielisesti Korpelan valintaa uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2007 alusta.

Varapuheenjohtajana toiminut Arto Suominen valittiin niin ikään yksimielisesti jatkamaan tehtävässä. Kiitospuheenvuorossaan hän korosti haluavansa jatkaa toimessa ainoastaan yhden lisävuoden, joten seuraajan hankkiminen hänellekin tulee ajankohtaiseksi vuoden kuluessa.

Erovuorossa olivat johtokunnan jäsenet: Antti Asanti, Klaus Järvinen, Tarmo Lieskivi, Tapio Reponen, Ilpo Siro ja Jukka Korhonen. Edesmenneen Rauno Virtasen tilalle vuodeksi 2007 valittiin Paula Palmroth. Johtokunnan jäsenyydestä luopuvan Hannu Merikallion tilalle vuodeksi 2007 valittiin Heikki Hedman. Jotta johtokunnan jäsenten erovuoroisuus saataisiin tasoitettua, valittiin erovuorossa olleen Klaus Järvisen tilalle vuosiksi 2007–2008 Taru Narvanmaa ja erovuorossa olleen Tarmo Lieskiven tilalle vuodeksi 2007 Matti Löyttyniemi. Kaikki valinnat saivat kokouksen yksimielisen kannatuksen. Paikalla olleet uudet johtokunnan jäsenet, Taru Narvanmaa ja Matti Löyttyniemi ja tuleva toiminnanjohtaja vuodesta 2007, KTM Juulia Räikkönen esittäytyivät.

Kokouksen jälkeen isäntänä toiminut Tero Toponen kertoi vakuutusalan muutoksista ja niiden tuomista haasteista Sampo-konsernille, johon If-vakuutusvahinkoyhtiö Suomessa kuuluu. Esityksessään Toponen kertoi muun muassa yrityksen kasvutavoitteista Baltiassa, mikä kirvoitti paikalla olleet lukuisiin kommentteihin ja kysymyksiin, joiden pohdintaa jatkettiin maukkaan iltapalan äärellä.

Puheenjohtaja Paula Palmroth lahjoitti illan isännälle muistoksi vierailusta yhdistyksen historiateoksen. Tilaisuuteen osallistui 37 yhdistyksen jäsentä.