Scroll Top
Cargotec

Yritysvierailu: Cargotec

Noin 45 Turun Liikemiesyhdistyksen jäsentä tutustui Cargoteciin syksyn ensimmäisessä jäsentilaisuudessa.

Illan isäntänä toimi Kaarinan yksikköä johtava Esko Karvonen. Hänen lisäkseen  tilaisuudessa puhui emeritusprofessori Jorma Taina.

Karvonen aloitti illan esittelemällä Cargotec-konsernin puolessa tunnissa. Konsernissa on maailmanlaajuisesti noin 11 000 työntekijää, joista noin 150 työskentelee Kaarinan yksikössä. Cargotecin toiminta keskittyy lastinkäsittelyratkaisuihin. Konsernin tarjoamilla ratkaisuilla voidaan pitää tavaravirrat liikkeellä maalla ja merellä.

Karvonen esitteli lyhyesti Cargotecin brandit ja niihin kuuluvaa
tuotevalikoimaa. Kaarinan yksikkö vastaa globaalisti MacGregor lastiluukkuista ja konttikiinnitykseen liittyvistä tuotteista. Lisäksi Kaarinassa toimii huoltotoimintoja. Esimerkiksi lastiluukkujen osalta sekä päämarkkinat että valmistus ovat nykyisin Aasiassa. Kaarinan yksikkö toimii osaamiskeskuksena ja jatkossa keskittyy täysin tuotekehitykseen.

Esityksensä lopuksi Karvonen kertoi yhtiön strategisista painopistealueista lähitulevaisuuden toiminnalle. Kiinnostava esitys herätti kuulijoissa paljon kysymyksiä. Yleisö halusi kuulla lisää muun muassa siitä millä tavoin yhtiössä huolehditaan asiakastarpeiden ymmärtämisestä ja missä määrin omistajat ohjaavat yhtiön toimintaa.

Merenkulkuun perehtynyt emeritusprofessori Jorma Taina puhui tilaisuudessa otsikolla ”Merikuljetusten tulevaisuuden näkymistä”. Hän kertoi, että merikuljetukset ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet jatkuvasti, koska maailmantalous on kasvanut. Merikuljetukset ovat kuitenkin kasvaneet nopeammin kuin maailmankauppa. Taina näki, että merikuljetusten kasvu tulee muuttumaan tulevina vuosikymmeninä. Muun muassa polttoaineen hinnankehitys ja kiristyvät päästövaatimukset  tulevat asettamaan kasvavia haasteita merikuljetuksille. Näin ollen, Taina ennusti, että tuotteiden valmistus tulee siirtymään nykyistä lähemmäs asiakasta.

Taina puhui myös aluskoon kehityksestä. Hän huomautti aluskoon kasvun muun muassa heikentävän alusten joustavuutta, sillä suurimmat alukset soveltuvat vain osaan satamista ja reiteistä. Lopuksi Taina puhui arktisen alueen merenkulusta ja kehittyvien markkinoiden roolista.  Hän totesi arktisen merenkulun  olevan vielä suunnitteluasteella. Suomessa on kuitenkin siihen tarvittavaa erityisosaamista. Taina totesikin tulevaisuuden olevan tekniikan kehityksessä. Myös tämä mielenkiintoinen esitys herätti keskustelua ja kuulijat kyselivät muun muassa  purjevoiman mahdollisuuksista merikuljetuksissa sekä kaasun merkityksestä polttoaineena.

Esitysten jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja kiitti illan puhujia ja ojensi kiitokseksi Karvoselle yhdistyksen 100-vuotishistoriikin ja Tainalle Bengtskärin majakan historiasta kertovan teoksen. Puheenjohtaja myös kertoi seuraavasta jäsentilaisuudesta, joka on 24.10. Turun ammattikorkeakoulun tiloissa Lemminkäisen kadulla. Illan puhujana kuullaan EK:n hallituksen puheenjohtaja Ole Johanssonia.

Illan päätteeksi nautittiin iltapalaa ja eloisa puheensorina täytti salin kun mukana olleet jäsenet vaihtoivat kuulumisia. Kiitos illan isännälle ja kaikille mukana olleille.