Scroll Top
Vierailu Oy Lunden Ab Jalostajalla

Vierailu Oy Lunden Ab Jalostajalla

Liikemiesyhdistys aloitti syksyn toiminnan vierailemalla Oy Lunden Ab Jalostajalla. Vierailu oli erittäin ajankohtainen liittyen erityisesti elintarvikealan vallitseviin idänkaupan haasteisiin, mistä myös illan isännälle Hannu Lundenille esitettiin kysymyksiä. Ajankohtaisuuden lisäksi Jalostajalla on ollut myös erittäin läheinen suhde liikemiesyhdistykseen, sillä Jalostajan perustaja Heikki Huhtamäki toimi Liikemiesyhdistyksessa ja sen johtokunnassa aktiivisesti reilun vuosikymmenen ajan.

Hannu Lundenin Liikemiesyhdistyksen jäsenille pitämä puheenvuoro käsitteli Lunden Jalostajan vaiheet aina nykyiseen toimintaympäristöön. Mukava yhteinen aloitus löytyi Jalostajan perustajasta Heikki Huhtamäestä, joka toimi yhdistyksen jäsenenä ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 1931 alkaen. Lunden kuvasi Liikemiesyhdistystä Huhtamäen tärkeimpänä verkostona, jonka avulla tämä vakiinnutti paikkansa Turkulaisessa liike-elämässä.

Jalostajan tausta olivat vuodelta 36, jolloin se aloitti toimintansa puutarhatuotteiden jalostustoiminnalla. Sotien aikana toiminta kasvoi ja vakiintui Jalostajan toimiessa vahvassa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Samalla Huhtamäestä tuli varsinaisesti kansallisen tason toimija liike-elämässä. Jalostajan tuotevalikoima karttui ja laajimmillaan tehtaiden toiminta oli työvoimassa mitattuna vuonna 1970, kun Jalostaja työllisti 900 henkilöä. Tuolloin kuitenkin valmistui 16-17 miljoonaa kiloa vuodessa, kun vertailun vuoksi viime vuonna samoissa tehtaissa valmistettiin 25 miljoonaa kiloa, kun ne työllistivät samaan aikaan 117 työntekijää.

Lunden siirtyi jalostaja tuotemerkin omistajaksi lopulta vuonna 2002, mitä edelsi toiminta erilaisissa alihankkija tehtävissä ja kiinteistöjen omistajana. Tällä hetkellä toimintaa on Suomen lisäksi Virossa. Keskustelussa nousivat esiin tuotantopaikkojen erot. Lunden totesi, että käytännössä merkittävimmät kustannuksiin liittyvät eroavuudet Suomen ja Viron välillä ovat työvoimassa. Kiinteistöt, energia ja laitteet sen sijaan ovat samassa kustannusluokassa.  Tämä edelleen näkyy Lunden Jalostajan toiminnassa siten, että Viron tehdas on keskittynyt työvoimaintensiivisempiin tuotteisiin kuin Suomen tehdas.

Erot Suomen ja viron tuotannoissa nousivat esiin myös kysymyksissä varsinaisen esitysten jälkeen. Lundenia lähestyttiin kysymyksillä tuotekehityksen laajuudesta, johon vastatessaan Lunden toi esiin, että heillä on erilliset tuotekehitys tiimit Suomessa ja Virossa. Lunden totesi makuihin liittyvät asiat niin haastaviksi, että virolainen Virossa ei pysty suunnittelemaan tuotteita Suomalaiseen makuun, eikä suomalainen virolaisille. Tämän ohella Lunden alleviivasi tuotekehityksen pitkäjänteisyyttä teollisissa tuotteissa, joissa tiedetään noin vuosi eteenpäin tuotettavat tuotteet. Tähän liittyen kontrastit tuoretuotteisiin on todella suuri, missä tuotekehityksen ja tuotteen markkinoille tuonnissa aikajänteet ovat muutamia viikkoja.

Esityksen lopussa sivuttiin lyhyesti myös sinappeja nyt Turun sinapin valmistuksen palattua takaisin Suomeen. Lunden totesi, että mitään avauksia Turun sinapin valmistamisesta Turussa ei oltu käyty ja arvioi, että niitä ei jatkossakaan tulla avaamaan. Jalostajan valmistama Auran sinappi ja Unileverin aiemmin tänä vuonna Suomeen tuotannon palauttanut Turun sinappi ovat Lundenin mukaan markkinaosuuksiltaan tällä hetkellä lähes samoissa osuuksiissa. Kuitenkin sinappien suhteen eletään mielenkiintoisia aikoja: elokuu 2014 oli ensimmäinen kuukausi, jossa Auran sinapin myynti oli ollut parin prosentin laskussa. Taustalla vaikuttaa varmasti taloudellinen tilanne, mutta osittain mahdollisesti myös Turun sinapin valmistuksen siirtyminen takaisin Suomeen. Jokatapauksessa Auran sinappi on saanut vierelleen uusia Auran tuotteita aina silleistä majoneeseihin ja brändi on laajenemassa yhä vahvemmin monipuolisiin ja laadukkaisiin makuihin. Jalostaja on siis saamassa Jalostaja tuotemerkkinsä vierelle yhä laajemman Aura valikoiman.

Vierailu Lundenille keräsi todella paljon mielenkiintoa yhdistysten jäsenten keskuudessa ja osallistujamäärä oli likemmäs 90. Kysymyksiä esitettiin aktiivisesti ja nautimme Lundenin laajasta vieraanvaraisuudesta. Liikemiesyhdistys kiittää Lundenia tilaisuuden isännöinnistä ja keskusteluun aktiivisesti osallistuneita jäseniään.