Scroll Top
Syyskokous Telestellä

Syyskokous Telestellä

Turun Liiikemiesyhdistyksen syykokous pidettiin 5.11.2013 Telestellä yli 60 yhdistyksen jäsenen voimin. Edellisestä vierailusta Telestellä tuli kuluneeksi 11 vuotta, joten oli jo aikakin päästä kuulemaan yrityksen nykyisestä liiketoiminnasta.

Tilaisuus aloitettiin Telesten yritysesittelyllä. Positiivinen yllätys oli se, että varatoimitusjohtaja Johan Slotten lisäksi myös toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara ehti osallistua tilaisuuden isännöintiin. Rinnevaara aloitti kertomalla Telesten liiketoiminnasta, joka koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta: video ja laajakaistaratkaisuista sekä kokonaisvaltaisista verkkopalveluista. Rinnevaara esitteli yhtiön tärkeimmät markkina-alueet, jotka sijaitsevat pääasiassa Euroopassa. Saksan merkitys on Telestelle ilmeinen ja  noin 650 työntekijää eli lähes puolet Telesten henkilöstöstä  työskentelee Saksassa. Suomessa työntekijöitä on noin 360 ja Rinnevaaran mukaan yrityksen menestys perustuu pitkälti suomalaiseen tietoliikenneosaamiseen ja osaaviin insinööreihin, jotka työskentelevät kilpailukykyisellä hinnalla.

Varatoimitusjohtaja Johan Slotte jatkoi Telesten tulevaisuudennäkymillä. Telesten kasvupotentiaaliin vaikuttaa kolme keskeistä kehitystrendiä. Ensinnäkin television katselu on muuttunut ja muuttuu edelleen radikaalisti kun televisio-ohjelmia katsotaan milloin ja missä vaan ja monilta eri päätelaitteilta. Tämä vaatii luonnollisesti lisää verkkokapasiteettia. Toiseksi maailma on muuttunut entistä turvattomammaksi tai ainakin turvattomuuden tunne on lisääntynyt esimerkiksi lento- ja raideliikenteeseen kohdistuneiden terroritekojen myötä. Kolmanneksi kaupungistuminen jatkuu edelleen hyvin vahvasti, mikä osaltaan lisää turvallisuuden varmistamiseen liittyviä toimia kaupungeissa.

Avatakseen konkreettisemmin Telesten videovalvontaliiketoimintaa, Slotte kertoi esimerkinomaisesti Telesten tärkeästä asiakkaasta, Chicago Transit Authoritysta ja yhteistyöhankkeesta, jonka tarkoituksena on ollut lisätä turvallisuutta, ehkäistä rikollisuutta ja terrori-iskun mahdollisuutta sekä mahdollistaa nopea reagointi ongelmatilanteisiin Chicagon junissa ja asemilla. Esimerkin myötä saimme käsityksen siitä, miten tuhansien kameroiden tallentava videovalvonta pystytään järjestämään ja millaisia vaikutuksia videovalvonnalla voi olla. Chicagossa sekä varkaudet että henkilöihin kohdistuvat rikokset ovat vähentyneet lähes neljänneksellä.

Kun isäntiä oli kiitetty, oli vuorossa iltapala ja sen jälkeen aloitettiin sääntömääräinen syyskokous. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Okko, sihteeriksi Juulia Räikkönen ja pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Piia Alvesalo ja Ilmo Elomaa.  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja  esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Löyttyniemi ja varapuheenjohtaja Heli Marjanen valittiin jatkamaan tehtävissään myös vuonna 2014. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Heikki Hedman, Heikki Ketonen, Jarkko Ruohola ja Risto Korpela valittiin jatkamaan tehtävissään. Sen sijaan Paula Palmroth oli ilmoittanut luopuvansa johtokuntatyöskentelystä 16 vuoden jälkeen. Palmroth toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2001–2006. Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Löyttyniemi välitti Paula Palmrothin terveiset ja kertoi, että Paulaa muistetaan johtokunnan seuraavassa kokouksessa. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Marja-Terttu Rantanen (yrittäjä, toimitusjohtaja, Viestintätoimisto Telegraafi Oy), joka esittäytyi lyhyesti.

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan. Lisäksi syyskokous hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 ja myös tilintarkastajat valittiin jatkamaan tehtävissään. Tämän jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja kävi läpi jo vuosikokouksessa lyhyesti esitellyn sääntömuutosehdotuksen taustat ja tärkeimmät kohdat. Johtokunnan jäsenistä valittiin noin vuosi sitten sääntömuutostoimikunta muutos-ehdotusta valmistelemaan. Myös jäsenistöltä pyydettiin etukäteen kommentteja sääntömuutos-ehdotukseen ja niitä saatiinkin muutamia. Lopullinen sääntömuutos-ehdotus muotoiltiin  johtokunnan  kokouksessa ja ajatuksen a oli uudistaa ja päivittää sääntöjä siltä osin, kuin se nähtiin tarpeelliseksi ja välttämättömäksi, mutta kuitenkin siten, että yhdistyksen pitkä historia saa edelleen näkyä sääntöjen sanamuodoissa. Vuosikokous hyväksyi sääntömuutoksen yksimielisesti.

Ilmoitusasiana kerrottiin, että toiminnanjohtaja Juulia Räikkönen on jatko-opinnoissaan siinä vaiheessa, että on aika valita yhdistykselle uusi toiminnanjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla tehtävään on valittu tohtoriopiskelija Lauri Pitkänen, joka aloittaa  vuoden 2014 alussa. Lauri Pitkänen esittäytyi lyhyesti ja puheenjohtaja toivotti menestystä tehtävään. Lisäksi puheenjohtaja kiitti Juulia Räikköstä toiminnanjohtajan tehtävien hoitamisesta ja Räikkönen puolestaan esitti kiitoksena yhdistyksen jäsenille.

Uusina jäseninä paikalla olivat Markku Suvanto (Hallinto- ja lakiasiainjohtaja, HKScan) sekä Elina Herrala (Jalostamon johtaja, Neste Oil), jotka molemmat esittäytyivät ja saivat yhdistyksen historiikin.

Ilmoitusasiana kerrottiin vielä, että Kauneimmat joululaulut -Tuomasmessu järjestetään 22.12.2012 klo 18.00 Mikaelinkirkossa ja yhdistyksen jäseniä toivotaan paitsi yleisöksi, myös osallistumaan tilaisuuden järjestämiseen esimerkiksi toimimalla kolehdinkerääjinä tai tekstinlukijoina. Lisätietoa saa toiminnanjohtajalta.