Scroll Top
Kevätkokous Nordealla

Kevätkokous 2014 Nordealla

Turun liikemiesyhdistyksen kevätkokous vuonna 2014 pidettiin maaliskuun 26. Nordean tiloissa Turun keskustassa. Tilaisuuden isäntinä toimivat Nordean aluejohtaja Jan Söderholm sekä yhdistyksen oma salkunhoitaja, corporate private banker, Mika Saarinen. Paikalle oli saapunut reilut 50 yhdistyksen jäsentä.

Tilaisuus aloitettiin yhdistyksen vuonna 2006 uusitun lipun esittelyllä. Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Löyttyniemi esitteli vuonna 2006 lipun taustoja hieman ja totesi, että jatkossa pyrimme pitämään lippua näkyvämmin esille yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa. Erityiskiitos välitettiin Matti Koivurinnan säätiölle, joka on vuonna 2006 lahjoittanut lipun yhdistykselle, sen aiemmin kadonneen lipun tilalle.

Tämän jälkeen pidettiin yhdistyksen varsinainen kevätkokous. Kevätkouksen puhetta johtamaan kutsuttiin tällä kertaa jäsenistä Samuli Salanterä, joka vei kokouksen jämptisti läpi aikataulussa. Kokouksen sihteerinä toimi Lauri Pitkänen. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli menneen vuoden toimintakertomuksen ja toiminnanjohtaja tilinpäätöksen ja tilintarkastuslausunnon. Nämä yksimielisesti hyväksyttiin ja annettiin vastuuvapaus edelliselle hallitukselle. Kokouksen lopussa uudet jäsenet Tommi Rouna ja Tuomas Koponen esittäytyivät. Puheenjohtaja kävi myös läpi kevään tulevan toiminnan: kevätretki ja golf-kilpailu toukokuussa.

Kokouksen jälkeen isännät pitivät asiantuntija puheenvuorot.Corporate private banker Saarinen kävi läpi nykyistä markkinatilannetta katsauksessaan. Tämä nosti pääpiirteissään esiin, että kurssien valossa palautuminen finanssikriisistä on tapahtunut hyvin. Jatkon kannalta mielenkiintoisiksi markkinoiksi puolestaan listattiin Länsi-Eurooppa ja Japani. Samaan aikaan on mielenkiintoista tarkastella kehittyvien ja teollistuneiden valtioiden väliin muodostunutta ”krokotiilinkitaa”. Näiden kurssit keskimäärin eroavat huomattavasti toisistaan ja niiden yhdentymistä joko toisen noustessa tai toisen laskiessa voisi ennakoida.

Aluejohtaja Söderholm puolestaan kävi yritysten lainanannon ja hinnan kehitystä. Söderholm arvio nykyistä lainan kysyntää suhteellisen vaisuksi ja alleviivasi, että hyvälle ja terveelle liiketoiminnalle löytyy luottoa jatkossa. Tämän lisäksi puheenvuorossa käsiteltiin EU:n direktiivien vaikutusta lainanantoon. Söderholm alleviivasi, että direktiivin mukana tulleet vaikutukset ovat erittäin monitahoisia ja niihin pankit pyrkivät sopeutumaan. Keskustelua käytiin riski ja kuluttajapankkien eriyttämisestä ja talletussuojan rajoitteista. Samoin Söderholm arvioi, että direktiivin nostama joukkovelkakirjasijoitusten osuuden kasvu tulee kasvattamaan pankin muun sijoitustoiminnan riskiä, jotta nykyisiin tuottovaateisiin päästään. Kuluttajien lainanantoa Söderholm sivusi toteamalla, että Turku oli vuonna 2013 ainoa paikka, missä asuntolainojen kysyntä oli kasvussa.

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen siirryttiin nauttimaan iltapalaa ja keskustelemaan vapaasti. Johtokunta kiittää kaikkia tilaisuudessa läsnä olleita sekä tilaisuuden isäntiä ja toivottaa kaikki jäsenet tervetulleeksi kevät ja syyskokouksiin myös jatkossa.