Scroll Top
Kevätkokous 2010

Kulttuuripääkaupunki 2011 – Kulma

Turun Liikemiesyhdistyksen kevätkokous pidettiin tiistaina 30.3.2010 2011 Kulmassa.

Sääntömääräisen kokouksen jälkeen viitisenkymmentä yhdistyksen jäsentä kuuli Turku 2011 -hankkeen markkinointipäällikköä Laura Aaltoa sekä yhtä hankkeen yhteistyökumppaneista More On Oy:n hallituksen puheenjohtajaa Olli Ilmolahtea.

Aalto kertoi kulttuuripääkaupunkihankkeen olevan ainutlaatuinen, kansallinen suurhanke, jollainen voi tulla Suomessa eteen seuraavan kerran aikaisintaan 2030-luvulla. Hanke tarjoaa monia erilaisia mahdollisuuksia Turun alueelle, minkä vuoksi mukaan pyritään saamaan monipuolisesti erilaisia toimijoita. Hankkeen idea on suunnitella ja toteuttaa uusia, innovatiivisia asioita, sellaisia, joita kaupungissa ei muutoin tapahtuisi. Kulttuuripääkaupungin hankkeissa myös pyritään yhdistämään sellaisia tekijöitä ja tahoja, jotka eivät muuten kohtaisi tai tekisi yhteistyötä.

Aalto totesin, että ”Turulla on perinne nähdä asioita toisin…” uusia ideoita ja ilmiöitä on aiemminkin tullut maahamme Turun kautta.  Tätä tavoitellaan 2011 vuoden aikanakin. Ideoita ohjelmistoon haettiin avoimen hankehaun kautta, ja suuri osa vuoden aikana toteutettavista projekteista onkin avoimen haun kautta löytyneitä.

Kulttuuripääkaupunkihanke on aina myös matkailuhanke. Turun kohdalla on ennakkokyselyn perusteella odotettavissa noin 4,3 miljoonaa vierailua. Matkailuvolyymia haetaan ennen kaikkea Itämeren alueen maista. Suorien tuottojen ohella hankkeesta on odotettavissa merkittäviä kerrannaistuloja, sillä jokainen tapahtumalippuja yms. ostanut vierailija käyttää rahaa myös muuhun. Lopuksi Aalto kertoi ohjelman sisällöstä vielä tarkemmin. Ohjelma koostuu 130–150 hankkeesta ja yksittäisiä tapahtumia tai tilaisuuksia on tuhansia. Aallon esittämä katsaus ohjelman kirjoon olikin varsin laaja. Vuoden avajaisviikonloppu on 15.–16.1.2011, josta alkaen aina joulukuun puoliväliin asti kulttuuripääkaupunki on kohdattavissa muun muassa ratapihalla sijaitsevassa VR:n vanhassa konepajassa, Logomossa.

Tämän jälkeen Olli Ilmolahti kertoi Kulttuuriklubista, joka on yritysten ja yhteisöjen väylä osallistua 2011 Kulttuuripääkaupunkihankkeeseen, sekä saada näkyvyyttä ja hyötyä hankkeesta. Tavoitteena on sekä kerätä rahaa hankkeen toteuttamiselle, että saada erilaisia toimijoita mukaan, jotta hankkeen tavoite olla kaikkien yhteinen asia, toteutuisi. Klubi järjestää jäsenille verkottumistilaisuuksia sekä päätösseminaarin. Tapaamisten ajatuksena on saattaa yrityksiä yhteen ja esimerkiksi auttaa niitä löytämään yhteisiä mahdollisuuksia.

Klubin jäsenille tarjotaan erilaisia etuja, kuten viestinnällistä yhteistyötä hankkeen kanssa tai mahdollisuutta käyttää 2011 Kulma –kahvilaa omaan tilaisuuteen.