Scroll Top
Turun yliopisto

Turun Yliopisto

Turun Liikemiesyhdistyksen jäsenet tutustuivat uuteen Turun yliopistoon torstaina 28.1.2010. Vierailun yhteydessä yhdistys lahjoitti 20 000€ yliopiston varainhankintaan.

Vierailun isäntinä olivat Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen ja vararehtori Tapio Reponen. Kahvitarjoilun jälkeen rehtori Virtanen aloitti kertomalla yliopistouudistuksesta erityisesti Turun näkökulmasta.

Virtanen kertoi Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhdistymistä edeltäneestä intensiivisestä suunnittelusta, joka kesti kolme ja puoli vuotta. Kun opetusministeriön taholta alkoi kuluneen vuosikymmenen puolivälissä tulla vaatimuksia suunnitelmista yliopistojen rakenteelliseksi kehittämiseksi, Turussa yliopisto ja kauppakorkeakoulu päätyivät muodostaan konsortion. Tämä konsortio nimettiin syksyllä 2006 yhdeksi valtakunnallisista kärkihankkeista.

Vuoden 2010 alusta lähtien Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu ovat muodostaneet uuden Turun yliopiston, joka on lakimuutoksen myötä julkisoikeudellinen laitos. Uusi Turun yliopisto on Turun kolmanneksi suurin työllistäjä. Yliopistosta valmistuu vuosittain noin 1 500 ylempää korkeakoulututkintoa ja noin 150 tohtoria. Virtanen totesikin, että yliopisto on olennainen tekijä Turun alueen menestykselle.

Virtasen puheenvuoron aikana saatiin myös kuulla yliopiston profiloitumisen tärkeydestä uudistuneessa yliopistomaailmassa. Tällä hetkellä kaikki Suomen yliopistot keräävät lahjoituksia varainhankintaansa. Tässäkin kilpailussa on tärkeää erottua ja olla vahva.

Vararehtori Tapio Reponen kertoi kuulijoille tarkemmin siitä mitä yhdistyminen Turun kauppakorkeakoululle merkitsee. Reponen korosti kauppakorkeakoulu-nimen tärkeyttä. Hänen mukaansa tunnettu ja perinteikäs nimi on Turun kauppakorkeakoululle kilpailuvaltti. Näin ollen onkin tärkeää, että uusi yliopisto huolehtii siitä, että kaikkialla tiedetään Turun yliopistossa olevan kauppakorkeakoulu.

Reponen kertoi myös joistakin rakenteellisista muutoksista, joita yhdistyminen on tuonut tullessan. Muun muassa tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, joka oli aiemmin yksikkö kauppakorkeakoulussa, tulee yliopistotasoinen erillisyksikkö ja se on yksi Turun yliopiston profiloitumisalueista. Myös joitakin oppiaineita siirtyy yksiköstä toiseen. Lisäksi hallinnollisia palveluja on yhdennetty. Reponen korosti, että yhdistymisen tärkeä tavoite on ollut resurssien vahventaminen.

On kuitenkin selvää, että kahden erikokoisen organisaation yhdistyminen ei kaikilta osin ole täysi suoraviivaista. Kulttuurin ja toimintatapojen yhteen sovittaminen vie aikansa. Reposen mukaan nyt eletään aikaa, jolloin uusia, yhteisiä käytäntöjä haetaan. Hänen mukaansa muutoksiin on kuitenkin kauppakorkeakoulussa suhtauduttu hienosti ja yhdistyminen on kauppakorkeakoulun näkökulmasta sujunut hyvin. Lopuksi Reponen totesi, että tiivis yhteistyösuhde kauppakorkeakoulun ja Turun Liikemiesyhdistyksen välillä jatkuu varmasti hyvänä.

Puheenvuorojen jälkeen yleisöllä oli lukuisia kysymyksiä rehtoreille. Keskustelua herätti muun muassa yliopistojen palvelukeskus Certia, tradenomien sisäänotto kauppakorkeakouluun, ristiinopiskelumahdollisuudet sekä kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Mukana tilaisuudessa oli kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki, joka myös sai vastata muutamiin kysymyksiin.

Vierailun päätteeksi yhdistyksen puheenjohtaja Risto Korpela ja yhdistyksen edellinen puheenjohtaja Paula Palmroth ojensivat rehtori Virtaselle ja vararehtori Reposelle 20 000 euron shekin yliopiston varainhankintaan.

Korpela korosti sitä, miten Turun Liikemiesyhdistyksellä on vahvat perinteet kaupallisen koulutuksen tukemisessa. Hänen mukaansa yhdistyksellä ei Turun yliopistoa perustettaessa ollut varoja, mutta nyt kun varallisuutta on kertynyt, voidaan pitkämielisesti tehtyjen sijoitusten tuotoilla tukea uuden Turun yliopiston varainhankintaa. Hän myös esitti toiveen, että muut samankaltaiset yhdistykset, mutta myös yksityishenkilöt osallistuisivat lahjoituksin. Kiitoksessaan rehtori Virtanen totesi, että lahoitettu 20 000 euroa kasvaa valtion panostuksen myötä 70 000 euroksi. Hän myös sanoi, että Turun yliopistossa pyritään entistä parempaan tulevaisuuteen kaupallisen koulutuksen suhteen.