Scroll Top
Ajankohtaisseminaari Nesteen jalostamolla

Ajankohtaisseminaari Nesteen jalostamolla

Syksyn ohjelma jatkui energiaan keskittyvällä ajankohtaisseminaarilla Nesteen jalostamolla Naantalissa. Tilaisuuden isäntinä toimivat Neste ja Turun Seudun Energiatuotanto. Nesteen johtaja Elina Herrala avasi tilaisuuden esittelemällä esitysten pitäjät ja kertomalla, että esityksiä seuraisi kierros tehdasalueella.

Tilaisuus oli rakennettu molempien isäntien esitysten ympärille. Nesteen puheenvuoron piti tuotantojohtaja Jukka Kanerva. Kanerva kertoi, miten Neste on tällä hetkellä erittäin nykyaikainen öljyn jalostaja, joka on erityisesti keskittynyt vähähiilisiin ratkaisuihin. Kanerva pyrki alleviivaamaan, että valinta vähähiilisiin ja vastuullisiin tuotteisiin on toiminut erinomaisena erottautumistekijänä Nesteelle. Esimerkiksi polttoöljyn marginaaleja ei koeta houkuttelevina samaan aikaan, kun korkeamman jalostusasteen tuotteet ovat ottaneet jalansijaa markkinoilla.

Osoituksena tutkimukseen ja tuotekehitykseen keskittymisestä ovat Nesteen jo 1980-2005 välillä lanseeraamat lyijyttömät ja rikittömät polttoaineet. Kuitenkin panostusten realisoituminen on näynyt yhä vahvemmin viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin Neste on tuonut markkinoille uusiutuva diesel polttoaineen NEXTBTL:n, PRODIESEL , sekä futura polttoaineet balttiaan. Viimeisimpiä tuotteita ovat olleet vähärikkinen laivapolttoaine, minkä tuonnissa markkinoille reagoitiin itä-meren rikkivaatimusten muutokseen sekä uusiutuva nestekaasu. Kehitystä on osaltaan tukenut myös vastuullisuuden korostuminen, mihin Nestekin toiminnassaan keskittyy myös osana koko tuotantoketjua.

Esityksessä tuli esiin myös Naantalin jalostamon uudistuminen seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä Naantalia ollaan viemässä yksiköksi, jossa valmistetaan syöttöaineet varsinaiseen polttoaineen jalostamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jalostamon toiminta päivittyy yhä ajanmukaisemmaksi, kun käyttöön otetaan uusinta teknologiaa syöttöaineiden valmistukseen. Jäsenet esittivät aktiivisesti kysymyksiä erityisesti uusiutuvista polttoaineista. Vastauksissa tuli esiin erityisesti se, että mahdollisuus nykyiseen erikoistumiseen on pitkällä ajalla tehdyissä panostuksissa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kanerva totesi, että ilman näitä kehitystoimia Nesteen tarina olisi aivan erilainen.

Nesteen jälkeen siirryttiin Turun seudun energiatuotannon esityksen piti toimitusjohtaja Tapani Bastman. Bastman taustoitti voimalan rakentamista Turun seudun energia yritysten ja lämpöverkoston yhdistymisellä. Yhdentyminen on luonut pohjan juuri optimaalisen kokoisen voimalan rakentamiselle. Modernia voimalaa rakennettaessa on tärkeää keskittyä polttoaine joustavuuteen, jotta mahdollisimman erilaisissa poliittisissa tilanteissa voimalan toiminta on järkevää. Bastman otti esityksessään myös kantaa tuettujen energiamuotojen vaikutukseen energiamarkkinaan ja säätelytalouden muovaamiin haasteisiin investointipäätöksille. Voimaloita on viimeaikoina lakkautettu ja kapasiteetti ei muodostu markkinaehtoisesti. Myös polttoaineiden lähde on tärkeä huomioida, kun pyritään kohti uudistuvia ratkaisuja. Esimerkiksi 70% biopolttoaine tarkoittaa, että polttoaine joudutaan kuljettamaan muualta alueelle.

Yhdistys kiitti esittäjiä, minkä jälkeen siirryttiin bussikierrokseen jalostamon alueella. Kierroksella päästiin konkreettisesti näkemään jalostamon eri osia ja toisaalta polttovoimalan vasta-aloitettua rakennustyömaata. Vierailu oli erittäin ajankohtainen liittyen polttovoimalan rakentamisen aloitukseen sekä Naantalin jalostamon fokuksen muuttumiseen. Yhdistys kiittää vierailun isäntiä ja paikalla olleita jäseniä. Seuraavan kerran kokoonnumme syyskokouksen merkeissä 24.11. Panimoravintola koulussa.

Polttovoimalan työmaa on käynnistynyt syksyllä 2015

Naantalin jalostamo on Suomen viidenneksi liikennöidyin satama