Scroll Top
Historia

Toimikunnat aloittavat toimintansa.

Puheenjohtaja Lasse Lindholm, yhteyspäällikkö

Yhdistys juhlisti merkkipäiväänsä perustamalla Liikesivistysrahaston yhteyteen Turun Liikemiesyhdistys ry:n 100-vuotisjuhlarahaston. Yhdistys haluaa näin omalla panoksellaan olla mukana tukemassa alueen hyväksi tehtävää talous- ja kauppatieteellistä tutkimusta.

Puheenjohtaja Matti Löyttyniemi, Business Area Manager

Kauppakorkea sulautuu yliopistoon.

Puheenjohtaja Risto Korpela, toimitusjohtaja

Yhdistys 100 vuotta.

Puheenjohtaja Paula Palmroth, toimitusjohtaja, ensimmäinen naispuheenjohtaja

Puheenjohtaja Ilpo Siro, elinkeinojohtaja

19.80_vuotisjuhlat

Puheenjohtaja Pekka Jousi, toimitusjohtaja

Puheenjohtaja Rauno Virtanen, toimitusjohtaja

Puheenjohtaja Mikko Karlson, toimitusjohtaja

Puheenjohtaja Esko-Matti Harkke, toimitusjohtaja

Puheenjohtaja Tauno Virtanen, kauppaneuvos

Puheenjohtaja Heikki Toikka, pankinjohtaja

Puheenjohtaja Jarmo Nuotio, konsuli

Vuodesta 1969 lähtien yhdistys on järjestänyt seminaareja, jotka saivat nimen Toimitusjohtajaseminaari. Nimi muutettiin vuonna 1990 Johtajaseminaariksi ja vuonna 2002 Ajankohtaisfoorumiksi.

Puheenjohtaja Eero Kestilä, konsuli

Usean johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan suunnittelema hanke toteutui 1960-luvulla. Aikaisemman sihteerin asemesta yhdistykselle palkattiin ensin asiamies ja vuodesta 1967 lähtien toiminnanjohtaja. Lähes kaikki toiminnanjohtajat ovat olleet kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoita, joista kuusi on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi.

Puheenjohtaja Valde Vainio, konsuli

Puheenjohtaja Voitto Kunnas, pankinjohtaja

Puheenjohtaja Niilo Nuotio, varatuomari

Puheenjohtaja Akseli Hietakari, kauppaneuvos

Liikemiesyhdistys oli keskeisesti mukana Turun kauppakorkeakoulun perustamisessa.

Puheenjohtaja  Kalle Toivonen, kauppaneuvos

Liikemiesyhdistyksen ensimmäinen naisjäsen, Aline Grönberg, joka perusti vuonna 1908 Turun Vanuliikkeen, josta vuonna 1944 tuli Turun Vanu Oy.

Puheenjohtaja O.G. Nevanlinna, pankinjohtaja

Liikemiesyhdistys perusti Liikeapulaiskoulun, joka aloitti toimintansa 1921

Puheenjohtaja  ​J.G. Nordström, kauppaneuvos

Turun Liikemiesyhdistys perustettiin, kun turkulaiset kauppiaat ja muut palvelualan yrittäjät järjestäytyivät omaan yhteisöönsä, Turun Liikemiesyhdistykseen. Yhdistyksen tarkoitukseksi määriteltiin ”jäseniensä henkisen ja aineellisen edistyksen harrastaminen sekä yleensä paikkakunnan liikesivistyksen kehittäminen”.