Scroll Top
Historia

Historia

Toimikunnat aloittavat toimintansa.

Yhdistys juhlisti merkkipäiväänsä perustamalla Liikesivistysrahaston yhteyteen Turun Liikemiesyhdistys ry:n 100-vuotisjuhlarahaston. Yhdistys haluaa näin omalla panoksellaan olla mukana tukemassa alueen hyväksi tehtävää talous- ja kauppatieteellistä tutkimusta.

Turun kauppakorkeakoulu sulautuu Turun yliopistoon.

Yhdistys 100 vuotta.

Vuodesta 1969 lähtien yhdistys on järjestänyt seminaareja, jotka saivat nimen Toimitusjohtajaseminaari. Nimi muutettiin vuonna 1990 Johtajaseminaariksi ja vuonna 2002 Ajankohtaisfoorumiksi.

Usean johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan suunnittelema hanke toteutui 1960-luvulla. Aikaisemman sihteerin asemesta yhdistykselle palkattiin ensin asiamies ja vuodesta 1967 lähtien toiminnanjohtaja. Lähes kaikki toiminnanjohtajat ovat olleet kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoita, joista kuusi on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi.

Liikemiesyhdistys oli keskeisesti mukana Turun kauppakorkeakoulun perustamisessa.

Liikemiesyhdistyksen ensimmäinen naisjäsen, Aline Grönberg, joka perusti vuonna 1908 Turun Vanuliikkeen, josta vuonna 1944 tuli Turun Vanu Oy.

Liikemiesyhdistys perusti Liikeapulaiskoulun, joka aloitti toimintansa 1921

Turun Liikemiesyhdistys perustettiin, kun turkulaiset kauppiaat ja muut palvelualan yrittäjät järjestäytyivät omaan yhteisöönsä, Turun Liikemiesyhdistykseen. Yhdistyksen tarkoitukseksi määriteltiin ”jäseniensä henkisen ja aineellisen edistyksen harrastaminen sekä yleensä paikkakunnan liikesivistyksen kehittäminen”.