Scroll Top

Jäsentilaisuus: Turun ydinkeskustan kehittäminen

Wiklundin uusissa kokoustiloissa sijaitseva Wauditorio oli viimeistä penkkiä myöten täynnä 10.10. pidetyssä jäsentilaisuudessa, jonka aiheena oli Turun ydinkeskustan kehittäminen. 

Tilaisuuden aloitti TOK:n toimitusjohtaja Antti Heikkinen, joka kertoi Wiklundin kehittämisestä eilen ja tänään. Tavaratalojen liiketoimintamallit ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet yhä enenevissä määrin kohti tilojen vuokraamista. Heikkisen mukaan myös Wiklundilla ”vuokralaismix” on tärkeässä asemassa. Uusimpana vuokralaisena on Luckiefun`s, jonka sushibuffet löytyy tavaratalon toisesta kerroksesta. Heikkisen mukaan tämän päivän asiakkaat haluavat elämyksiä. Myös Wiklundin tarjooman fokus on siirtynyt tuotteista palveluiden kautta elämysten tuottamiseen. Elämysten tuottamiseen vaikuttaa yhtenä osatekijänä eri palveluiden yhteenliittyminen. Asiakas voi liikkua saumattomasti eri tilojen välillä – hotellista tavarataloon ja sieltä viinibaarin terassille. Asiakaspalvelun laatu varmistetaan kouluttamalla henkilökuntaa ahkerasti, Wiklund onkin työntekijöiden keskuudessa saanut maineen hyvänä työnantajana. 

Seuraavaksi kuultiin Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsasta, joka kertoi kaupungin kehityskohteista Musiikkitalosta Tuomiokirkon terassiin. Vaikka kauppatorin yksi päätoimijoista ovat torikauppiaat halusi Hintsanen korostaa, että tulevaisuudessa tarkoituksena on panostaa myös tapahtumiin, joiden ensisijaisena paikkana toimisi torille rakennettava esiintymislava. Turussa puhe kääntyy aina jossain vaiheessa raitiovaunulinjan mahdolliseen rakentamiseen ja verrokkina on tietenkin Tampere. Hintsasen mukaan raitiovaunulinjan rakentaminen Turkuun on verrattain kallista johtuen arkeologisten kaivausten kustannuksista sekä useasta 90 asteen käännöksestä.

Kahvitauon jälkeen vuorossa oli Turun Toriparkin toimitusjohtaja Jari Pölönen, joka kertoi Toriparkin alkuvaiheen haasteista sekä nykyisestä kehittämisestä. Pölönen esitteli toriparkin energiaratkaisua, joka perustuu savikerrokseen talletettuun lämpöenergiaan, jonka avulla tori pidetään sulana talvella. Jäsenistöä puhutti Toriparkin tämän hetkiset käytännön asiat, kuten eri parkkisovelluksien käyttö. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että uusi kauppatorin alue on kaikin puolin upea kokonaisuus. Osapuolten yhteisenä toiveena oli että, vaikka ydinkeskustaa tulee kehittää jatkuvasti niin kauppatorin alue säästyisi rakennustyömaalta tulevina vuosina. Rakennusrauhan laskeutuessa torin ylle ihmiset voivat (uudelleen)löytää alueen ja sen tarjoamat palvelut.