Scroll Top

Kevätkokous

Turun Liikemiesyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 31.3.2021 pidettiin etänä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Zoom-kokoukseen osallistui 28 yhdistyksen jäsentä. Kevätkokouksen käynnisti yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm, kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Merla ja pöytäkirjantarkistajiksi Heikki Ajanko ja Sanna Hovi. Kevätkokouksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Elina Järvinen. Kevätkokous käsitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja myönsi vastuuvapauden yhdistyksen johtokunnalle. Yhdistyksen toimintakertomus on luettavissa alla olevasta linkistä.

Toimintakertomus 2020

Tämän lisäksi kokouksessa käsiteltiin sääntömuutosesitys koskien etäosallistumista yhdistyksen kokouksiin. Yhdistykset ovat saaneet väliaikaisen poikkeamislain nojalla sallia etäosallistumisen yhdistysten sääntömääräisiin kokouksiin kesäkuun 2021 loppuun asti. Jatkossa edellytyksenä etäosallistumiselle on, että asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm esitteli jäsenistölle sääntömuutosesityksen koskien etäosallistumista. Yhdistyksen johtokunta esitti kevätkokoukselle sääntömuutosesityksen koskien Turun Liikemiesyhdistys ry:n sääntöjen Lukua 4 19§. Muutos sääntöihin on esitetty alla lihavoidulla fontilla.

Yhdistyksen kokouksia pidetään niin usein, kuin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä on kokouksen kokoon kutsumista johtokunnalta kirjallisesti pyytänyt.Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Ehdotus sääntömuutoksesta hyväksyttiin. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti (Luku 5 22§) päätös sääntömuutoksesta siirretään yhdistyksen seuraavaan kokoukseen, joka on syyskokous.