Scroll Top
Vuoden turkulainen liikemies 2016
Juha
Hietarinta

Turun Liikemiesyhdistys on 110-vuotisjuhlavuonnaan valinnut Vuoden turkulaiseksi liikemieheksi LST Group Oy:n hallituksen puheenjohtajan Juha Hietarinnan. Palkinto luovutettiin nyt ensimmäistä kertaa ja luovutus tapahtui Turun Liikemiesyhdistyksen syyskokouksen yhteydessä marraskuun 16. päivänä Turun kaupungintalolla.

– Mielestämme Juha Hietarinnan valinta Vuoden turkulainen liikemies –palkinnon saajaksi oli juuri oikea tässä kohtaa, sillä hänen monivuotinen ja sinnikäs työnsä laivanrakennuksessa on ollut merkittävässä osassa telakkateollisuuden pysymiseen Turun alueella, Turun Liikemiesyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Matti Löyttyniemi toteaa.

Hietarinnan pitkäjänteisyys ja ennen kaikkea lannistumaton työ myös haastavina aikoina on rohkaissut myös muita alan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Toisaalta hän on myös vahvistanut alihankintaverkostoa, joka on säilynyt muuttuvissakin tilanteissa, Löyttyniemi kertoo.

Lannistumaton työ tuottanut tuloksia

Toimikunnan ehdotuksesta Turun Liikemiesyhdistyksen johtokunta teki päätöksen viime keväänä. Löyttyniemen mukaan valintaprosessi oli helppo, sillä Juha Hietarinnan yrittäjälähtöisyys sekä kyky luoda kestävällä pohjalla olevaa liiketoimintaa ovat nousseet esiin hänen keskeisinä ansioinaan.

– Hietarinnan pitkäjänteisyys ja ennen kaikkea lannistumaton työ myös haastavina aikoina on rohkaissut myös muita alan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. Toisaalta hän on myös vahvistanut alihankintaverkostoa, joka on säilynyt muuttuvissakin tilanteissa, Löyttyniemi kertoo.

”Suomi tarvitsee vientiteollisuutta”

Juha Hietarinta arvostaa huomionosoitusta erittäin paljon ja korostaa, että palkinto kuuluu koko suomalaiselle laivanrakennusverkostolle, joka ammattitaidollaan on osoittanut maailmalle, että laivanrakennus kannattaa säilyttää Suomessa.

– Kun puhumme kymmenistä tuhansista työpaikoista Suomessa, on yhteiskunnan teoilla aina merkittävä vaikutus toimialan menestykseen ja tulevaisuuteen. Suomi tarvitsee vientiteollisuutta, ja tästä syystä teollisuuden työpaikkojen ja tekijöiden arvoa tulisi nostaa. On hyvä myös muistaa, että suomalainen yhteiskunta perustuu hyvin vahvasti pk-yritysten vahvaan toimintaan, Juha Hietarinta muistuttaa.

Yrittäjyys punnitaan vaikeina aikoina

Hietarinnalla on takanaan pitkä ura telakka-alalla ja hän määritteleekin laivanrakennuksen sydämen asiakseen. Hän työskenteli ensimmäisen kesänsä 1979 telakalla sähköasennusten parissa isänsä vuonna 1962 perustamassa Laivasähkötyö Oy:ssä.

– Yrittäjänä näen tärkeänä keskittyä henkilöstöön ja tekemisen henkeen. Ammattitaitoiset työntekijät ovat tärkeintä pääomaa, jota ilman ei voi onnistua. Toinen asia, mikä on mielestäni tärkeää, on kyky pitää päänsä pystyssä ja luottamus tulevaisuuteen myös vaikeina kausina. Yritysjohdolla on aina oltava laaja näkymä yrityksen toimintaan. Johdon on tiedostettava omassa liiketoiminnassaan mahdolliset ongelmat ja riskit. Vaikka ikäviin asioihin keskittyminen on epämukavaa, antaa se usein parhaan tuoton ajankäytölle. On tunnettava koko ala ja ymmärrettävä eri tapahtumien seurauksia pitkällä aikavälillä, hän tiivistää.