Scroll Top
Vuosikokous 2009

Vuosikokous 2009

Turun Liikemiesyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kaarinan kaupungin valtuustosalissa tiistaina 31.3.2009.

Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta toivotti Turun Liikemiesyhdistyksen tervetulleeksi vierailulle. Ennen vuosikokouksen avausta muistettiin yhdistyksen puheenjohtaja Risto Korpelaa 60-vuotispäivän johdosta (12.3.2009). Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Paula Palmroth luovutti Korpelalle yhdistyksen viirin ja toiminnanjohtaja Taina Eriksson ojensi onnittelukukat.

Tämän jälkeen pidettiin yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jonka puheen-johtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Risto Korpela ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Taina Eriksson. Pöytäkirjantarkas-tajiksi valittiin ekonomi Ilpo Siro ja hallituksen puheen-johtaja, LKT Sakari Alhopuro. Puheenjohtaja esitteli toiminta-kertomuksen ja tilinpäätöksen, jonka vuosikokous hyväksyi ja myönsi vastuuvapauden johtokunnalle.

Kokouksen jälkeen Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta kertoi laajentuneen Kaarinan kaupungin kuulumisia. Virta kertoi aluksi Kaarinan kaupungin erityispiirteistä, joita ovat muun muassa paperiton johtoryhmä ja hallitus, omaishoidon tukikeskus sekä kokoonsa nähden Suomen eniten käytetty uimahalli. Vuosi 2009 on kaupungin 700 juhlavuosi. Vuoden aikana kaupunki keskittyy myös keskustan viihtyisyyden kehittämiseen ja uusien asuinalueiden kaavoitukseen.

Laajentuneen kaupungin vahvuuksista Virta mainitsi muun muassa nopean ja joustavan päätöksenteon. Heikkouksista puolestaan esille tulivat esimerkiksi yritystonttien heikko kaavoitustilanne sekä vähäinen panostus matkailuun. Tulevaisuudessa kaupunki tuleekin panostamaan selvästi enemmän matkailun kehittämiseen.

Virta puhui myös yhteistyöstä ympäristökuntien kanssa. Yhteistyötä on jo paljon muun muassa ympäristö- ja sivistyspalveluiden saralla. Virta arveli, että yhteistyö tulee syvenemään tulevaisuudessa. Lopuksi keskityttiin vielä palvelujen ostoon. Virta esitti huolensa siitä miten pienten ja keskisuurten yritysten käy julkisten hankintojen keskittyessä yhä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Kaupunginjohtaja Virran jälkeen toimitusjohtaja Pertti Arvonen esitteli Trafotek Group konserniin kuuluvaa Trafotek Oy:tä. Yritys on kasvanut voimakkaasti koko tämän vuosituhannen ajan, mikä on Arvosen mukaan luonut toiminnalle monia haasteita. Toisaalta kyseessä on perheyritys, mikä sekin antaa yritykselle omat erityispiirteensä. Trafotek on tehomuuntajia, suodattimia ja kuristimia valmistava alihankinta yritys, jolla on asiakkaina enimmäkseen laivanrakennus- ja tehoelektroniikkateollisuudessa toimivia yrityksiä.

Toimitusjohtaja Arvonen kertoi energiansäätötrendin sekä korkean öljyn hinnan nostavan heidän tuotteidensa kysyntää, koska tuotteiden avulla voidaan vähentää energian kulutusta.

Yrityksen voimakkaaseen kasvuun on vaikuttanut päätös seurata tärkeimpiä asiakkaita kansainvälisille markkinoille. Myös toimialan vahva kasvu on edesauttanut kehitystä. Voimakas kasvu näkyy muun muassa Kaarinassa sijaitsevien toimitilojen jatkuvana laajentumisena; lisää on tällä vuosituhannella rakennettu miltei joka toinen vuosi. Arvonen totesi lopuksi, että kasvu ja kansainvälistyminen ovat olleet, ja ovat edelleen, välttämättömiä, jotta yritys voi säilyttää kilpailukykynsä toimiessaan suurien asiakkaiden kanssa.

Esitysten jälkeen puheenjohtaja Risto Korpela kertoi jäsenille, että yhdistyksen kevätretki järjestetään tiistaina 26.5.2009 Tuorlan planetaarioon Kaarinassa. Puheenjohtaja myös lahjoitti kiitokseksi Harri Virralle ja Pertti Arvoselle Turun Liikemiesyhdistyksen 100-vuotishistoriikin. Esitysten jälkeen ilta jatkui iltapalan ja keskustelun merkeissä.

Kiitos Kaarinan kaupungille sekä Trafotekille onnistuneesta illasta ja mielenkiintoisista esityksistä.