Stipendit

Stipendit ja lahjoitukset

Turun Liikemiesyhdistys Ry tukee kaupallisten alojen opiskelijoita eri oppiasteilla. Apurahoja myönnetään Liikesivistysrahaston, Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiön sekä Turun kauppaoppilaitoksen Tuki ry:n kautta. Lisäksi yhdistys tukee stipendein opinnoissaan hyvin menestyneitä Turun kauppakorkeakoulun maistereita ja Turun ammattikorkeakoulun tradenomeja.

Liikesivistysrahasto: Turun Liikemiesyhdistys ry:n 100-vuotisjuhlarahasto

 • KTM Lauri-Matti Pulmunen: Heuristics and Biases in Organizing (2014)
 • Tietojärjestelmätieteen opiskelijat TuKYData ry, opintomatka MIT ja Harvard (2012)
 • KTM Hanna Pitkänen: Theorizing feedback in management accounting (2011)
 • KTM Jussi Nissilä, Open source technology for development (2010)
 • KTM Essi Saru, Henkilöstöstretegian luominen ja osaamisen johtaminen pienissä asiantuntijaorganisaatioissa (2008)
 • KTM, KK Sirpa Hänti, Markkinointiosaaminen pienyrityksen käynnistymisvaiheessa (2007)
 • KTM, Jennie Elfving, Entrepreneurial cognition and informed intetn among students and entrepreneurs (2006)

Stipendi Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneelle maisterille

Puolivuosittain jaettavan stipendin myöntöperusteina ovat hyvä opintomenestys ja opintojen suorittaminen tavoiteajassa.

 • KTM Nella Nieminen, Laskentatoimi ja rahoitus (kevät 2020)
 • KTM Eero Mäenpää, Laskentatoimi ja rahoitus (syksy 2019)
 • KTM Wilma Nissilä, Taloustiede (kevät 2019)
 • KTM Oskari Rintala, Toimitusketjujen johtaminen (syksy 2018)
 • KTM Hanna Aho, Markkinointi (kevät 2018)
 • KTM Valtteri Peltonen, Laskentatoimi ja rahoitus (syksy 2017)
 • KTM Harri Ahnger, Markkinointi (kevät 2017)
 • KTM Merja Suhonen, Tietojärjestelmätiede (syksy 2016)
 • KTM Saara Vilpas, Laskentatoimi ja rahoitus (kevät 2016)
 • KTM Juha Palo, Laskentatoimi ja rahoitus (syksy 2015)
 • KTM Iida Vanhanen, Markkinointi (kevät 2015)
 • KTM Emilia Arko, Laskentatoimi ja rahoitus (syksy 2014)
 • KTM Mari Mustalahti, Laskentatoimi ja rahoitus (kevät 2014)
 • KTM Riikka Vuonnala, Laskentatoimi (syksy 2013)
 • KTM Mika Hannula, Laskentatoimi (kevät 2013)
 • KTM Matti Heikkonen, Laskentatoimi (syksy 2012)
 • KTM Kaisa Kivioja, Markkinointi (kevät 2012)
 • KTM Mekhail Mustak, Global Innovation Management (syksy 2011)
 • KTM Minna Kaseva, Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma (kevät 2011)
 • KTM Annica Weissefelt, Kansainvälinen liiketoiminta (syksy 2010)
 • KTM Minna Tapio, Laskentatoimi (kevät 2010)
 • KTM Samuel Saloheimo, Laskentatoimi (syksy 2009)
 • KTM Tapio Heikinheimo, Markkinointi (kevät 2009)

Stipendit merkonomiopiskelijoille

Turun Kauppaoppilaitoksen Tuki ry jakaa Liikemiesyhdistyksen stipendilahjoituksen hyvin suoritettujen opintojen perusteella.

Stipendit Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneille tradenomeille

Turun ammattikorkeakoulu valitsee Liikemiesyhdistyksen stipendilahjoituksen saajat ja stipendit jaetaan valmistumisjuhlassa keväisin.