Scroll Top
Jäsenyys

Liikemiesyhdistyksen jäsenistö

Turun Liikemiesyhdistyksen jäsenet ovat kautta aikojen edustaneet monipuolisesti turkulaista liike-elämää ja siihen liittyvää asiantuntemusta.

Tarjoamme jäsenillemme yhteisiä jäsentilaisuuksia sekä mahdollisuuden päästä vaikuttamaan Turun seudun elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme yhteyksien luojana ja kontaktiverkostona sekä ammattilaisten tapaamis- ja keskustelufoorumina.

Yhdistykseen kuuluu nykyisin noin 300 jäsentä. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2023 on 50 €/vuosi.

Uudet jäsenet tervetulleita

Yhdistyksen jäseneksi pääsee liikealalla johtavassa asemassa työskentelevä tai muulla alalla toimiva yhdistyksen tarkoitusta harrastava henkilö. Johtokunta hyväksyy uudet jäsenet. Jäsenyyttä hakevalla tulee olla kaksi Turun Liikemiesyhdistyksen jäsentä suosittelijanaan.

Voit halutessasi tutustua yhdistyksen sääntöihin ja ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan tai johtokunnan jäseniin.

Kummitoiminta

Yhdistyksessä halutaan edistää uusien jäsenien mukaan tuloa ja helpottaa toimintaan osallistumista. Jokaiselle uudelle jäsenelle nimetään kummi ensimmäisen vuoden ajaksi. Kummina toimii jäsentä ehdottanut henkilö ja hänen tehtävänään on osallistua tilaisuuksiin yhdessä uuden jäsenen kanssa.

Mukana myös liikenaisia

Vaikka yhdistyksen nimi viittaa liikemiehiin, myös liikenaiset ovat jo pitkään olleet aktiivisesti toiminnassa mukana. Liikemiesyhdistyksen ensimmäinen naisjäsen, Vanu-mammana tunnettu Aline Grönberg, valittiin jäseneksi jo 1930-luvulla.

Naisten osuus jäsenmäärästä on kasvanut ja on nykyään noin 15 prosenttia. Vuosina 2001–2006 yhdistyksen puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Paula Palmroth, joka toimi johtokunnan jäsenenä vuoden 2013 loppuun asti.  2010-2018 yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi professori Heli Marjanen. Vuodesta 2019 lukien yhdistyksen varapuheenjohtajana on toiminut tiedekuntapäällikkö Taina Eriksson. Johtokuntaan on vuodesta 2014 kuulunut toimitusjohtaja Marja-Terttu Rantanen, vuodesta 2015 Vice President Elina Herrala ja vuodesta 2022 Valpuri Kulovaara. Vuosina 2016-2021 johtokunnan jäsenenä toimi toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi.

OLETKO KIINNOSTUNUT LIITTYMÄÄN JOUKKOOMME?

Yhdistyksen kunniajäsenet

Kunniajäseneksi yhdistykseen voidaan kutsua henkilöitä, jotka erityisellä innolla ja pitkäaikaisella toiminnalla ovat edistäneet yhdistyksen tarkoitusta.

 • Matti Löyttyniemi, 2017
 • Risto Korpela, kauppaneuvos, 2012
 • Paula Palmroth, toimitusjohtaja, 2007
 • Arto Suominen, KTT, dosentti, 2006
 • Hannu Merikallio, toimitusjohtaja, 2006
 • Klaus Järvinen, toimitusjohtaja, 2006
 • Keijo Ketonen, hallituksen puheenjohtaja, 2006
 • Mikko Karlson, ekonomi, 2006
 • Ilpo Siro, elinkeinojohtaja, 2001
 • Pekka Jousi, hallituksen puheenjohtaja, 1992
 • Matti Koivurinta, kauppaneuvos, 1986
 • Tarmo Lieskivi, teollisuusneuvos
 • Tapio Reponen, vararehtori
 • Heikki Toikka, ekonomi
 • Kalevi Piha, professori
 • Rauno Virtanen, toimitusjohtaja
 • Eero Kestilä, konsuli
 • Jarmo Nuotio, konsuli
 • Seppo Lehtola, KTM
 • Tauno Virtanen, kauppaneuvos
 • Antti Kataja, VT
 • Voitto Kunnas, pankinjohtaja
 • Väinö Haapanen, johtaja
 • Yrjö Korte, kauppaneuvos
 • Mauno Mäki, pankinjohtaja
 • Lauri Katara, FM
 • Akseli Hietakari, kauppaneuvos
 • Kalle Toivonen, kauppaneuvos (kunniapuheenjohtaja)
 • O.G. Nevanlinna, pankinjohtaja
 • J.G. Nordström, kauppaneuvos