Scroll Top
Yhdistys

Liike-elämän ammattilaisten verkosto

Turun Liikemiesyhdistys ry on Turun talousalueen vaikuttajien ja liike-elämän asiantuntijoiden järjestö. Sen ensisijaisena tehtävänä on toimia yhteyksien luojana ja kontaktiverkostona sekä eri liike-elämän alojen ammattilaisten tapaamis- ja keskustelufoorumina. Yhdistys pyrkii sekä yhteisönä että jäsentensä välityksellä muokkaamaan asenteita myönteisiksi elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä kohtaan. Jäseniä yhdistyksellä on noin 300.

Liikemiesyhdistys on edesauttanut merkittävästi kaupallisen koulutuksen kehittämistä Turun alueella. Se perusti vuosikymmeniä toimineen Turun Liikemiesyhdistyksen liikeapulaiskoulun ja vaikutti merkittävästi sekä Turun kaupungin kauppakoulun että Turun kauppakorkeakoulun perustamiseen. Yhdistys on edelleen kauppakorkeakoulun merkittävä yhteistyökumppani.

Yhdistys järjestää jäsentilaisuuksia ja tukee liiketaloudellisia opintoja, esimerkiksi jatko-opintoja ja tutkimusta Liikesivistysrahastoon perustetun nimikkorahastonsa turvin. Tarkempaa tietoa yhdistyksestä voi lukea säännöistä. 

Turun Liikemiesyhdistys on toiminut Turun seudun liike-elämän parhaaksi jo yli sadan vuoden ajan.

Aktiivista toimintaa jäsenille

Turun Liikemiesyhdistys järjestää jäsentilaisuuksia, joissa verkostoidutaan, luodaan yhteyksiä ja vaihdetaan kokemuksia. Kokouksissa huipputason asiantuntijat alustavat ajankohtaisista aiheista, minkä jälkeen niistä keskustellaan vapaamuotoisesti.

Alueen merkittävät yritykset tarjoavat usein yhdistykselle kiinnostavat kokouspuitteet. Yhdistys järjestää jäsenilleen tutustumiskäyntejä ja avec-tilaisuuksia.

Toimintavuoden kohokohta on vuorovaikutteinen, yleensä syksyisin järjestettävä ajankohtaisfoorumi. Siihen kutsutaan tunnettuja asiantuntijoita esittämään mielipiteitä talouselämän kannalta ajankohtaisista ja tärkeistä kehityssuunnista.

Yhdistys tukee liiketaloudellisia opintoja ja tutkimusta myöntämällä apurahoja varsinkin jatkotutkintoja varten.

Oletko kiinnostunut liittymään joukkoomme?