Scroll Top
Turun talouselämän vaikuttaja vuodesta 1906

Turun talouselämän vaikuttaja vuodesta 1906

Turun Liikemiesyhdistys ry on turkulainen talouselämän vaikuttajajärjestö, jonka perustava kokous pidettiin tammikuussa vuonna 1906. Suomen Liikemies-Yhdistys oli syntynyt jo 10 vuotta aiemmin. Perustamisestaan lähtien TLMY on toiminut kaikkien liikealalla vaikuttavien yhdyssiteenä. Yhdistyksen alkuaikojen johtotähtenä oli myös suomalaisuusaate, jota ei enää korosteta. Nykyisin yhdistys pyrkii pikemminkin vaikuttamaan ja toimimaan globaaliin suuntaan, kieli- ja kulttuurirajat ylittäen.

Perinteisiä yhdistyksen alkutaipaleella omaksuttuja toimintamuotoja pidetään edelleen arvossaan: vuorovaikutus toteutuu parhaiten eri yrityksissä ja yhteisöissä pidettävinä jäsentilaisuuksina, joihin poikkeuksetta liittyy korkeatasoinen ja ajankohtainen esitelmä. Yhdistyksellä ei ole kiinteää kokouspaikkaa, mikä antaa mahdollisuuden vierailla uusissa, kiintoisissa ja joskus yllättävissäkin paikoissa. Vuosittain yhdistys järjestää 6–7 tilaisuutta, niin kutsuttua kuukausikokousta. Perinteiseen ohjelmaan liittyvät myös kevätretki ja syksyinen johtajaseminaari. Vuosien varrella huomattavan monet kokouspaikat ja niissä käsitellyt aiheet ovat tulleet jäsenistölle tutuiksi. Esitelmien kirjo on ulottunut alueen teollisuudesta vähittäiskauppaan ja palvelualoille. Myös seudun pk-yrityksissä yhdistys on vieraillut säännöllisesti. Esitelmien aiheet kuvastavat osuvasti ajan rientoja sekä talouselämän nousuja laskukausia: milloin on puhuttu esim. devalvaation vaikutuksista, Idänkaupan näkymistä, liikenteen kehittämisestä, finanssimarkkinoiden murroksesta tai talousalueen mittavista investoinneista.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu runsaasta 300 eri alojen vaikuttajasta, joista noin puolet edustaa yritysten ylintä johtoa. Jäsenistön toimialoista yleisimmät ovat teollisuus, kauppa- ja majoitustoiminta sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelut. Julkisella sektorilla toimivilla jäsenillä korostuu erityisesti kaupallinen opetus. Eri alojen yrittäjiä yhdistyksessä on runsaasti. Naisia jäsenistöstä on nykyisin 15 %. Jäsenyys tarjoaa luontevan mahdollisuuden verkottua ja vahvistaa yritykselle tärkeitä kontakteja.

Yhdistys on perustamisestaan asti vaalinut liikesivistystä sen eri muodoissa. Yhdistys perusti aikoinaan vuosikymmeniä toimineen Turun Liikeapulaiskoulun ja vaikutti ratkaisevasti sekä Turun kauppakoulun että Turun kauppakorkeakoulun perustamiseen. Yhdistyksen kummius kauppakorkeakoulun suhteen onkin säilynyt kiinteänä jo yli 50 vuotta. Vuosien mittaan yhdistys omalta osaltaan edistänyt alueen taloudellista tutkimusta myöntämällä stipendejä ja apurahoja.

Alkuaikoina yhdistyksen toiminta painottui etujärjestömäisesti yhteiskunnallisiin vaikuttamistehtäviin, jotka sittemmin jäivät kauppakamarien reviiriksi. Vuosikymmenten saatossa yhdistys on pystynyt muuntumaan, uusiutumaan ja säilyttämään elinvoimansa. Monipuolisena ja vahvat juuret omaavana yhteisönä Turun Liikemiesyhdistys on edelleen talousalueen vahva vaikuttaja, jolla on merkittävä sija turkulaisessa yhdistystoiminnassa. Mielipiteiden vaihtaminen ajankohtaisista taloudellisista kysymyksistä puhuttelee edelleen yhtä lailla seniorijäsenistöä kuin tulevia liikemiespolvia.

Yhdistyksen 100-vuotisjuhlien kunniaksi julkaistiin Juha Vaheen kirjoittama historiikki Turun Liikemiesyhdistys. Sata vuotta takana – tulevaisuus edessä. Lue tiivistelmä täältä.