Scroll Top

Tietosuojaseloste

Tämä on Turun Liikemiesyhdistys ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste. Liittymällä jäseneksi hyväksyt nämä tietosuojakäytännöt ja annat meille luvan henkilötietojesi käsittelyyn alla kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä

Turun Liikemiesyhdistys ry

20014 Turun yliopisto

Käyntiosoite: Rehtorinpellonkatu 3

info@turunliikemiesyhdistys.fi

Yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja

info@turunliikemiesyhdistys.fi

Rekisterin nimi

Turun Liikemiesyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus, tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Liikemiesyhdistys käsittelee henkilötietoja yhdistyksen säännöissä määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi, ja jäsenyyteen liittyvien palvelujen, kuten tapahtumien tarjoamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään maksuliikenteen hoitamiseen sekä kyselyjen, tilastojen ja tutkimusten suorittamiseen.

Turun Liikemiesyhdistys ry:n jäsenrekisteri muodostuu yhdistyksen jäsenistä ja perustuu jäsenen liittymisen yhteydessä antamiin tietoihin. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, arvo/ammatti, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, laskutusosoite, liittymisen suosittelija(t) ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Tapahtumien osalta talletetaan lisäksi tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot kuten allergiatiedot sekä mahdollisen avecin nimi.

Tietojen luovutus ja siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lähtökohtaisesti rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vaan pyrkii käyttämään EU:n sisällä olevia palveluntarjoajia mutta mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperuste ja että tiedot suojataan käyttämällä asianmukaisesti.

Tietojen suojaus ja tietojen käsittelijät

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja pääsee käsittelemään toiminnanjohtaja, johtokunta, toimikuntien jäsenet sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta toimivat henkilöt. Yhdistys voi jakaa tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja (etu- ja sukunimi) järjestäjälle tai muille osallistujille.

Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Pyyntö oikaisusta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

Poisto-oikeus (”oikeus tulla unohdetuksi”) eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitellyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Rekisteriseloste päivitetty 1.11.2021