Scroll Top

Toimikunnat

Johtokunnan puheenjohtajan aloitteesta ja valmistelutyöstä vuoden 2018 aikana, johtokunta päätti uudistaa yhdistyksen johtokuntatyöskentelyä jakamalla valmistelu- ja esittelytyötä toimikuntien tehtäväksi. Toimikunnat tekevät toimialansa mukaisesti ehdotukset johtokunnalle, jossa varsinaiset päätökset tehdään.

Toimikunnan jäsenet valitsee johtokunta. Toimikunnat kaudella 2024 ovat:

Sijoitustoimikunta

Sijoitustoimikunta hallinnoin yhdistyksen varallisuutta, jota käytetään mm. kauppatieteellisen tutkimuksen tukemiseen sekä yhdistyksen toimintaan. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Arto Utriainen. Muut jäsenet ovat  Antti Kanervisto, Roy Kanerva, Sam Hansén ja Lasse Lindholm.

Tapahtumatoimikunta

Merkittävä osa yhdistyksen näkyvästä toiminnasta ovat erilaiset tilaisuudet ja vierailut, esimerkiksi yrityksiin ja niiden liiketoimintaan tutustumiseen. Toimikunta vastaa näiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Lasse Lindholm. Muut jäsenet ovat Taina Eriksson, Janne Juvonen, Valpuri Kulovaara, Marja-Terttu Rantanen ja Juha Tamminen.

Nimitystoimikunta

Toimikunta valmistelee yhdistyksen johtokunnan jäsenten valintaa, seuloo apurahan saajat ja valitsee vuosittain palkittavat tahot, kuten mm. vuoden turkulaisen liikemiehen. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Elina Herrala. Muut jäsenet ovat  Juha Immonen, Lasse Lindholm, Valpuri Kulovaara ja Tomi Taipale.

Jäsenhankintatoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on jäsenkirjon ja -määrän kasvattaminen yhdistyksen profiilin mukaisesti. Tämän lisäksi toimikunta vastaa yhdistyksen markkinoinnista ja viestinnästä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Taina Eriksson. Muut jäsenet ovat Lasse Lindholm ja Veli-Matti Salo.