Scroll Top
1918
Kun Turkuun vuonna 1918 perustettiin Kauppakamari, Liikemiesyhdistyksen toiminta muuttui vähemmän virallisluontoiseksi. Tosin kaikki yhdistyksen jäsenet eivät kuuluneet Kauppakamariyhdistykseen.

Kun Turkuun vuonna 1918 perustettiin Kauppakamari, Liikemiesyhdistyksen toiminta muuttui vähemmän virallisluontoiseksi. Tosin kaikki yhdistyksen jäsenet eivät kuuluneet Kauppakamariyhdistykseen.