Scroll Top

Turun Liikemiesyhdistyksen kevätkokous pidettiin Steralla

Maanantaina 8.4.2019 pidettiin Turun Liikemiesyhdistyksen kevätkokous. Kokouksen pitopaikka oli Stera Technologies Oy:n Turun tehdas Tierankadulla ja kevätkokouksen ohella Turun Liikemiesyhdistyksen jäsenet pääsivät tutustumaan kansainvälisen mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistajan historiaan ja toimintaan.

Perinteiseen tyyliin tilaisuus aloitettiin yhdistyksen sääntömääräisellä kevätkokouksella. Kevätkokouksen käynnisti yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Lasse Lindholm, kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila ja pöytäkirjantarkistajiksi Pekka Jousi ja Tor-Erik Schoultz. Kevätkokouksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Mika Hannula. Kevätkokous käsitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja myönsi vastuuvapauden yhdistyksen johtokunnalle. Ilmoitusasiana toiminnanjohtajan seuraaja KTM Elina Järvinen esittäytyi. Yhdistyksen vuosikertomus on luettavissa alla olevasta linkistä.

toimintakertomus_nettiin_2018

Kevätkokouksen jälkeen siirryttiin yritysesittelyyn Steran toimitusjohtaja Jussi Ohlssonin ja liiketoimintajohtaja Jari Isotalon johdolla. Jussi kertoi esityksessään Steran historiasta sekä nykyisestä toiminnasta, merkittävistä asiakkaista ja yrityksen uusista aluevaltauksista. Jussin jälkeen vuorossa oli Jari Isotalo. Jari keskittyi esityksessään erityisesti Turun tehtaan kehitykseen ja operaatioihin. Esityksestä kävi ilmi, Turun tehtaan toimintojen kattava uudistaminen ja kehitys sekä työntekijöiden määrän kasvu viime vuosien aikana.

Esitysten jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lindholm kiitti Jussia ja Jaria alustuksista ja luovutti Jussille yhdistyksen historiateoksen. Kevätkokouksen ja alustusten jälkeen ohjelmassa oli vuorossa tehdaskierros. Tehdaskierroksen aikana yhdistyksen jäsenille muodostui selkeämpi kuva Steran toiminnan monipuolisuudesta ja yrityksen käyttämän automatiikan joustavuudesta sekä Turun tehtaan todellisesta koosta. Lopuksi nautittiin maittava iltapala ja keskusteltiin illan ohjelman annista. Turun Liikemiesyhdistys kiittää Jussi Ohlssonia, Jari Isotaloa sekä koko Steran henkilökuntaa kiintoisasta ohjelmasta ja vieraanvaraisuudesta. Lisäksi kiitokset kuuluvat Vesa Taatilalle, Pekka Jouselle ja Tor-Erik Schoultzille avusta tilaisuuden virallisessa osuudessa.