1969 toukokuu

19 touko: 1969

Vuosina 1969–73 puheenjohtajana toimi konsuli Eero Kestilä. Vuodesta 1969 lähtien yhdistys on järjestänyt seminaareja, jotka saivat nimen Toimitusjohtajaseminaari. Nimi muutettiin vuonna 1990 Johtajaseminaariksi ja vuonna 2002 Ajankohtaisfoorumiksi.